ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ได้รับแรงกดดันรอบด้านไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ คุณภาพของสินค้าที่ดีขึ้น แต่ต้องมีต้นทุนที่ต่ำ และสามารถส่งมอบ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาจึงจำเป็นต้องทำอย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงาน การออกแบบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดังนั้น ในส่วนของ Tooling ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ Jig/Fixture , Machinery , Mold and Die ก็จำเป็นต้องปรับปรุงอย่างเป็นระบบเช่นกัน เราจึงได้รวบรวมทีมงาน ผู้เชียวชาญ ในแต่ละด้านเพื่อให้บริการทั้งด้านการออกแบบ และบริการคำปรึกษา เพื่อแก้ไขหรือ ปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนชองงานวิศวกรรม เพื่อขีดความสามารถ ในการผลิตสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

SERVICES

• GD&T TRAINING
• JIG & FIXTURE DESIGN
• MACHINERY DESIGN
• MOLD & DIE DESIGN & CONSULTS

< Back


   
  DEMETER COMPANY LIMITED HOME     ABOUT     SERVICES     SHOWCASE     CONTACT