บริการด้าน งานวิศวกรรม ต่างๆ
• รับให้คำปรึกษาและออกแบบอุปกรณ์ยึดจับและเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม CAD/CAM/CAE
• รับให้คำปรึกษาและออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยโปรแกรม CAD/CAM/CAE
• รับให้คำปรึกษาและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ด้วยโปรแกรม CAD/CAM/CAE
• รับให้คำปรึกษาและอบรมวิธีการให้ขนาดใน Drawing ตามหลัก GD&T ที่ถูกต้อง
• รับทำหนังสือทางด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้งานเครื่องจักร หรือ คู่มือการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ
• รับสอนวิธีการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2มิติ และ 3 มิติ

บริการด้าน เว็บไซต์ บริการด้าน กราฟิก ดีไซน์
• จด Domain name
• บริการ Web Hosting
• ออกแบบเว็บไซต์
• จัดทำระบบ E-commerce
• รับทำ SEO
• รับ ดูแลเว็บไซต์ทุกชนิด
• และอื่นๆ ที่คุณต้องการ
• ออกแบบกราฟิก
• ออกแบบโลโก้
• ออกแบบโบร์ชัว
• ออกแบบใบปลิว
• ออกแบบโปสเตอร์
• ออกแบบงานพิมพ์
• ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
• และ งานออกแบบ อื่นๆ
   
ENGINEERING CONSULTANTS
MARKETING SERVICES
   
   

 

  DEMETER COMPANY LIMITED HOME     ABOUT     SERVICES     SHOWCASE     CONTACT