CORPORATE IDENTITY

ดิมีเทอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โลโก้ โบว์ชัวส์ ป้าย ธงราวด์ หนังสือ วารสาร บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ งานออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารกับลูกค้า เป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทได้ สื่อที่ได้รับ การออกแบบอย่างดีจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้า ได้ส่วนหนึ่งรวมถึง การวางภาพลักษณ์ของบริษัท ทำให้เราสามารถกำหนดแนวทาง ของสินค้าได้ งานออกแบบถือเป็นงานสร้างสรรระหว่าง ผู้ออกแบบและ ผู้เป็นเจ้าของสินค้า เรียกได้ว่า คอนเซ็ปดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
 

< Back


 
  DEMETER COMPANY LIMITED HOME     ABOUT     SERVICES     SHOWCASE     CONTACT